Nachádzate sa tu

Objednávky 2022

Kniha objednávok 2022

 

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ: názov, IČO, adresa Popis plnenia Suma objednávky spolu Objednávku podpísal (meno a priezvisko, funkcia) Prepojenie na doklad Dátum zverejnenia
1/2022 03.01.2022 OTIS Výťahy, s.r.o., IČO: 35683929, Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava – Nové Mesto kniha kontrol 9,60 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-14/14 03.01.2022
2/2022 03.01.2022 ALL Fire Servis, spol. s.r.o., IČO: 36002747, Poľná 4108/5, 036 01 Martin kontrola PHP 58,62 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   03.01.2022
3/2022 20.01.2022 Centrum MEMORY n.o., IČO: 31821791, Mlynarovičova 2571/21, 85103 Bratislava - Petržalka kurz 69,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   20.01.2022
4/2022 14.02.2022 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina čistiace a dez.prostriedky 159,36 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-12/21 14.02.2022
5/2022 18.02.2022 AGENTÚRA VZDELÁVANIA-AgV s.r.o., IČO: 52768139, Pod Donátom 898/14, 96501 Žiar nad Hronom Webinár 45,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   18.02.2022
6/2022 07.03.2022 ZENCO Corp. a.s., Provozní 5492/3, 72200 Ostrava Návštevnícky plášť 48,78 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   07.03.2022
7/2022 10.03.2022 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina čistiace a dez.prostriedky 347,94 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-12/21 10.03.2022
8/2022 10.03.2022 Ing. Anton Fedor FEDOREX, IČO: 11943629, Švermova 31, 03861 Vrútky Monitoring- deratizácia 48,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-1/22 10.03.2022
9/2022 14.03.2022 ELEgas, s.r.o., IČO: 52042642, Eduarda Nécseya 3168/3, 010 08 Žilina Výmena kotlového čerpadla 820,80 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   14.03.2022
10/2022 14.03.2022 LUMENET SK, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra Žiarivky 31,32 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   14.03.2022
11/2022 01.04.2022 PAPERA s.r.o., IČO: 46082182, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica Kancelárske potreby 255,71 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-8/21 01.04.2022
12/2022 06.04.2022 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina čistiace a dez.prostriedky 408,48 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-12/21 06.04.2022
13/2022 11.04.2022 GOLDO, s.r.o., IČO: 47551062, M. Dullu 4925/34, 036 08 Martin – Priekopa Prilepšenie stravy 232,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-14/22 11.04.2022
14/2022 19.04.2022 MERKURY SHOP s.r.o., IČO: 51231735, Duklianska 11,080 01 Prešov závesy kúpel.tyče 244,59 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   19.04.20222
15/2022 25.04.2022 pre Vás, s.r.o., IČO:53123727, Fučíkova 460, 925 21 Sládkovičovo jednorázové rukavice 22,66 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   25.04.2022
16/2022 28.04.2022 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina čistiace a dez.prostriedky 270,54 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-12/21 28.04.2022
17/2022 09.05.2022 Jana Žideková REBORN, IČO: 40664651, F. Štefunku 4728/1, 03601 Martin viacbodové zamykanie 126,80 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   09.05.2022
18/2022 11.05.2022 pre Vás, s.r.o., IČO:53123727, Fučíkova 460, 925 21 Sládkovičovo jednorázové rukavice 397,32 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   11.05.2022
19/2022 11.05.2022 KUBICOMP, s.r.o., IČO: 36369551, Mudroňova 45, 036 01 Martin tonery 385,92 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-10/21 11.05.2022
20/2022 24.05.2022 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina čistiace a dez.prostriedky 157,98 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-12/21 24.05.2022
21/2022 24.05.2022 Miror, s.r.o., IČO: 47609826, Hurbanova 7, 036 01 Martin kontrola a čistenie komína 60,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   24.05.2022
22/2022 24.06.2022 Mgr. Katarína Chmurčiaková, IČO: 51853451,909 01 Skalica vzdelávacia aktivita 35,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   24.06.2022
23/2022 23.06.2022 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina čistiace a dez.prostriedky 238,38 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-12/21 23.06.2022
24/2022 14.07.2022 pre Vás, s.r.o., IČO:53123727, Fučíkova 460, 925 21 Sládkovičovo rukavice vinyl 346,80 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby Obj.24/22 14.07.2022
25/2022 14.07.2022 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina čistiace a dez.prostriedky 284,68 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-12/21 14.07.2022
26/2022 14.07.2022 APL ELEKTROTECHNIK, s.r.o., IČO: 44835663, Folkušová 52, 038 42 Folkušová revízia el.spotrebičov 388,80 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   14.07.2022
27/2022 14.07.2022 GASTROLUX, s.r.o., IČO: 36413186, Bytčická 2, 010 01 Žilina oprava kanvice 160,92 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   14.07.2022
28/2022 29.07.2022 ELEgas, s.r.o., IČO: 52042642, Eduarda Nécseya 3168/3, 010 08 Žilina Výmena čerpadla a základnej dosky reg. Vitotronic 1 489,20 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   29.07.2022
29/2022 08.08.2022 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina čistiace a dez.prostriedky 153,07 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-12/21 08.08.2022
30/2022 02.09.2022 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina čistiace a dez.prostriedky 276,12 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-05/22 02.09.2022
31/2022 02.09.2022 Centrum MEMORY n.o., IČO: 31821791, Mlynarovičova 2571/21, 85103 Bratislava - Petržalka kurz 89,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   02.09.2022
32/2022 14.09.2022 Ing. Anton Fedor FEDOREX, IČO: 11943629, Švermova 31, 03861 Vrútky deratizácia, monitoring 48,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-1/22 14.09.2022
33/2022 19.09.2022 GASTROLUX, s.r.o., IČO: 36413186, Bytčická 2, 010 01 Žilina sprcha stojanková k umývadlu kuch. 205,20 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   19.09.2022
34/2022 27.09.2022 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina čistiace a dez.prostriedky 215,78 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-05/22 27.09.2022
35/2022 30.09.2022 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina čistiace a dez.prostriedky 170,60 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-05/22 30.09.2022
36/2022 03.10.2022 Akadémia vzdelávania, IČO: 42347904, Malá Hora 3, 03601 Martin Kurz 492,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   03.10.2022
37/2022 10.10.2022 pre Vás, s.r.o., IČO:53123727, Fučíkova 460, 925 21 Sládkovičovo jednorázové rukavice 484,20 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   10.10.2022
38/2022 10.10.2022 Občianske združenie SEMITA, IČO: 42433801, Š.Moyzesa 1578/24, 03401 Ružomberok 1 supervízia 120,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   10.10.2022
39/2022 26.10.2022 ĽUBICA, s.r.o., IČO: 50982516, Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava – Nové Mesto prostriedky OOPP 250,08 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   26.10.2022
40/2022 26.10.2022 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina čistiace a dez. Prostriedky 449,77 Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-05/22 26.10.2022
41/2022 27.10.2022 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR,IČO: 42347670, Trhová ulica 3450/54, 841 01 Bratislava - Dúbravka Odborná prezenčná konferencia 417,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   27.10.2022
42/2022 03.11.2022 PAPERA s.r.o., IČO: 46082182, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica Kancelárske potreby 554,38 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-12/22 03.11.2022
43/2022 23.11.2022 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina čistiace a dez. Prostriedky 363,19 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-05/22 23.11.2022
44/2022 01.12.2022 UP Slovensko, s.r.o., IČO: 31396674, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava darčekové poukážky 810,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   01.12.2022
45/2022 01.12.2022 Marián Gábel, IČO: 41811291, Pod Kanálom 390/390, 03861 Lipovec oprava sl.vozidla 580,86 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   01.12.2022
46/2022 01.12.2022 A.M.I.S., s.r.o., IČO: 31591361, Kalinčiaka 5, 971 01 Prievidza revízia EPS 422,40 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   01.12.2022
47/2022 01.12.2022 A.M.I.S., s.r.o., IČO: 31591361, Kalinčiaka 5, 971 01 Prievidza zábleskový maják – EPS 75,60 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   01.12.2022
48/2022 01.12.2022 ELEgas, s.r.o., IČO: 52042642, Eduarda Nécseya 3168/3, 010 08 Žilina servis plynového zariadenia 672,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   01.12.2022
49/2022 01.12.2022 ELEgas, s.r.o., IČO: 52042642, Eduarda Nécseya 3168/3, 010 08 Žilina odstránenie závad na plyn.zariadení 697,20 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   01.12.2022
50/2022 02.12.2022 NAC systems, spol. s.r.o., IČO: 36400611, Francúzskych partizánov 42, 038 61 Vrútky servisná prehliadka 156,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   02.12.2022
51/2022 05.12.2022 LODRIM, s.r.o., IČO: 44848587, Sv. Cyrila a Metoda 3418/9, 038 61 Vrúky mat.na maľovanie 204,75 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   05.12.2022
52/2022 05.12.2022 Miror, s.r.o., IČO: 47609826, Hurbanova 7, 036 01 Martin kontrola a čistenie komína 60,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   05.12.2022
53/2022 05.12.2022 A2B, s.r.o., IČO: 36010057, Horská 1, 010 03 Žilina – Považský Chlmec Profylaktická prehliadka 596,40 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   05.12.2022
54/2022 06.12.2022 Igor Lamoš, IČO: 46304908, Slovany 111, 03843 Slovany oprava umývačky 74,35 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   06.12.2022
55/2022 16.12.2022 NAC systems, spol. s.r.o., IČO: 36400611, Francúzskych partizánov 42, 038 61 Vrútky kamerový systém 2 760,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   16.12.2022
56/2022 16.12.2022 SLOVCARE s.r.o., IČO: 46520261, Sladovnícka 5/2554, 917 07 Trnava kreslá GAVOTA 5 768,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   16.12.2022
57/2022 16.12.2022 LB BOHEMIA, spol. s.r.o., IČO: 36257915, sídlisko Jas 5/936, 924 01 Galanta El.polohovateľné postele Dali Econ -set 4928,52 Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   16.12.2022
58/2022 16.12.2022 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina čistiace a dez. Prostriedky 935,68 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-5/22 16.12.2022
59/2022 16.12.2022 Marián Gábel, IČO: 41811291, Pod Kanálom 390/390, 03861 Lipovec oprava auta 191,84 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   16.12.2022
60/2022 16.12.2022 KUBICOMP, s.r.o., IČO: 36369551, Mudroňova 45, 036 01 Martin tlačiareň 435,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   16.12.2022
61/2022 20.12.2022 PAPERA s.r.o., IČO: 46082182, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica Kancelárske potreby 511,31 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   20.12.2022
62/2022 27.12.2022 Jozef Varinský – Varinský, IČO: 34490175, Moravské Lieskové 737, 91642 Moravské Lieskové Vonkajšie žalúzie 19 687,54 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   27.12.2022
63/2022 27.12.2022 KUBICOMP, s.r.o., IČO: 36369551, Mudroňova 45, 036 01 Martin oprava počítača 332,60 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   27.12.2022